Manchester United: Glazer Family and Ratcliffe’s Share Purchase Agreement Revealed

The recent documents have shed light on the rules governing the future sale of Manchester United (MU). The Glazer family is restricted from making or encouraging new offers within the first year after Ratcliffe officially buys 25% of the club. However, after 18 months, the Glazers can sell their entire stake, requiring Ratcliffe’s company to sell their shares as well. The agreement also includes provisions for the Glazers to request the sale of all common shares of MU. Discover the details of this intriguing share purchase agreement.

Hạn chế đối với Gia đình Glazer

Chi tiết về các hạn chế đối với Gia đình Glazer sau khi Ratcliffe mua 25% cổ phần của Manchester United

Manchester United: Glazer Family and Ratcliffe's Share Purchase Agreement Revealed - -1206060291

( Nguồn: bongdaplus.vn )

Theo tài liệu mới nhất, Gia đình Glazer bị hạn chế không được thực hiện hoặc khuyến khích bất kỳ đề nghị mới nào trong vòng 1 năm sau khi Ratcliffe chính thức mua 25% cổ phần của câu lạc bộ vào ngày 13 tháng 2, trừ khi họ có sự đồng ý bằng văn bản từ công ty của Ratcliffe, Trawler Ltd.

Manchester United: Glazer Family and Ratcliffe's Share Purchase Agreement Revealed - -951677111

( Nguồn: bongdaplus.vn )

Tuy nhiên, sau khi mua cổ phần trong vòng 18 tháng, Gia đình Glazer có thể bán toàn bộ cổ phần của mình trong MU, điều này đòi hỏi công ty của Ratcliffe, Trawlers Ltd, phải bán tất cả số cổ phần mà họ nắm giữ cho bất kỳ người mua mới nào.

Thỏa thuận mua lại cổ phần MU bao gồm các điều khoản về “quyền kéo theo” cho Gia đình Glazer, nêu rõ rằng miễn là họ vẫn nắm giữ số cổ phần đa số, họ có thể yêu cầu Trawlers bán tất cả các cổ phần thông thường của MU và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết khác để tạo điều kiện cho việc bán, bắt đầu từ khi hết thời hạn 18 tháng.

Điều này cũng đảm bảo Ratcliffe nhận được số tiền cao nhất được trả cho bất kỳ cổ đông nào khác cùng loại cổ phần. Tài liệu nêu rõ: “Nếu việc bán xảy ra trong vòng 3 năm kể từ khi kết thúc giai đoạn đề nghị, bên Trawlers phải nhận ít nhất 33 đô la cho mỗi cổ phần, tương đương với giá đề nghị.”

Chi tiết về hợp đồng mua cổ phần

Theo báo chí Anh gần đây, MU đã phải trả 31,5 triệu đô la cho ngân hàng thương mại Raine Group để tạo điều kiện cho việc mua 25% cổ phần của câu lạc bộ bởi tỷ phú người Anh Ratcliffe.

Raine Group đã gặp gỡ MU vào tháng 6 năm 2022 – 5 tháng trước khi Gia đình Glazer công bố đánh giá chiến lược và bổ nhiệm họ làm cố vấn tài chính trong quá trình này. Một tài liệu gửi cho SEC tiết lộ rằng MU đã chọn Raine Group vì họ là “một ngân hàng đầu tư được công nhận quốc tế với kinh nghiệm rộng rãi trong các giao dịch” và “quen thuộc với công ty chúng tôi và các thị trường chúng tôi hoạt động”.

Ngoài số tiền 31,5 triệu đô la, MU cũng đồng ý bồi thường Raine Group các khoản chi phí, bao gồm “phí hợp lý và được ghi chép cũng như các chi phí của luật sư ngoại vi của Raine, và bảo vệ họ cùng với những người liên quan đến các trách nhiệm pháp lý khác nhau, bao gồm một số trách nhiệm về luật chứng khoán cụ thể.”

Tất cả các chi phí liên quan đến việc trả tiền cho Raine sẽ do MU chịu, không phải Gia đình Glazer. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho 56 luật sư được thuê bởi câu lạc bộ để thực hiện giao dịch này.

Các chi tiết thú vị về giao dịch mua cổ phần

Trong tài liệu gửi cho SEC, MU đã chọn Raine Group làm đối tác vì họ là một ngân hàng đầu tư được công nhận quốc tế và có kinh nghiệm rộng rãi trong các giao dịch. Họ cũng đã có kiến thức về công ty chúng tôi và các thị trường mà chúng tôi hoạt động.

Ngoài số tiền 31,5 triệu đô la, MU cũng đồng ý bồi thường Raine Group các khoản chi phí, bao gồm phí luật sư ngoại vi và bảo vệ họ cùng với những người liên quan đến các trách nhiệm pháp lý, bao gồm trách nhiệm về luật chứng khoán.

Tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc trả tiền cho Raine Group sẽ được chịu bởi MU, không phải Gia đình Glazer. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho 56 luật sư mà câu lạc bộ đã thuê để thực hiện giao dịch này.